Voor de aanleg daktuinen neem je BTL in de arm

BTL is specialist in aanleg daktuinen, zij is een groene aannemer in hart en nieren en daktuinen zorgen voor een substantiële bijdrage aan een klimaatbestendige stad. De aanleg daktuinen vraagt om specialistische kennis op velerlei gebied en dat heeft BTL allemaal in huis. Denk hierbij aan beplanting bouwkundige, dakbedekkingsconstructies, dak detaillering, groendakopbouw en gevelaansluitingen, irrigatietechniek en waterhuishouding. Voor elke aanleg daktuinen werkt BTL met hoogwaardige materialen en zorgt ze ervoor dat de oplossing aan de hoogste (bouw)technische eisen voldoet. De experts van BTL zorgen voor creatieve en vakkundige ontwerpen binnen de gestelde randvoorwaarden.

 Handreiking Natuurdaken

BTL is partner van de Green Deal Groene Daken en was als zodanig bij de totstandkoming van de Handreiking Natuurdaken betrokken. In de handreiking staat hoe men met het dak verschil kan maken voor de natuur, zowel op het platteland als in de stad. In de handreiking wordt de nadruk gelegd op de versterkende waarde van natuur op de energie-, water-gebruiksfuncties van daken en deze biedt ook tips voor aanleg daktuinen.

Een daktuin met grassen, planten en bloeiende kruiden brengt levende natuur in de stad en levert een meerwaarde op voor het pand. Deze meerwaarde treedt op door verschillende gunstige effecten van natuurdaken. Dak- en gevelbegroeiing zorgen namelijk voor:
– Vermindering van de belasting door regenwater;
– Bescherming van dak en gevel;
– Verbetering van het binnen- en buitenklimaat;
– Verhogen van het rendement van zonnepanelen;
– Verhoging van de biodiversiteit;
– Het afvangen van fijnstof en CO2.